Представляємо Вам серію матеріалів, які розкриють глибше нюанси налагодження бізнес-процесів на підприємстві, побудови Бізнес Архітектури підприємства та як автоматизація бізнес-процесів сприятиме полегшенню та розвитку компанії.

Занурення у бізнес-процес. Особливості управління з використанням інформаційних технологій.

Всі компанії мають виконувати певний набір операцій для досягнення результатів своєї діяльності та незупинної роботи. До всього цього, керівники компаній з часом прагнуть розвитку та розширення власних структур. В процесі розширення, кількість робочих операцій збільшується, а деякі ускладнюються. Оптимізувати та спростити виконання необхідних операцій дозволяють бізнес-процеси. Процес перетворення бачення бізнес-стратегій та планів на практично працюючий механізм призводить до побудови ефективної Бізнес Архітектури підприємства. Бізнес Архітектура підприємства є плацдармом для ефективної роботи організації. Оптимізацією самого бізнес-процесу – є його автоматизація за рахунок спеціальних електронних систем, які легко дозволяють скоротити час виконання того чи іншого процесу, зменшити витрати та поєднати роботу декількох підрозділів в один механізм.
В наших матеріалах ми розкриємо суть бізнес-процесів, їх автоматизацію та розкажемо, які переваги здобуде компанія, якщо перейде на автоматизацію бізнес процесів у власній структурі.
Бізнес-процес – це набір певних кроків на підприємстві, які спрямовані задовольнити кінцеві потреби як внутрішнього замовника, так і зовнішнього.
Наскрізний бізнес процес – це основа управління всіма процесами на підприємстві. Такий вид бізнес-процесу передбачає залучення декількох підрозділів, які мають різний функціонал та ступені відповідальності. Наскрізний процес горизонтально пронизує організаційно-штатну структуру підприємства та передбачає різні процесні маршрути.
Результат налагодження бізнес-процесів в компанії:
1. Розвиток системи звітності, створення прозорої системи управління, прискорення прийняття рішень – є ростом в сфері управління організацією і розвитком компанії в цілому.
2. Оптимізація роботи процесів в компанії за рахунок зменшення впливу людського фактору при постановці завдання, делегування завдання іншому співробітнику. Відповідно, зниження «зайвих рухів» та скорочення часу.
3. Економія бюджету, зниження витрат.

Використання IT-технологій в формуванні бізнес-процесів.

1. Розвиток IT індустрії розвивається пропорційно із розвитком бізнесу. Впродовж часу то один, то інший аспект перемежовуються між собою. Колись IT системи використовували в часткових ділянках бізнес-операцій.
2. На сьогоднішній день змінюється сама структура бізнесу за рахунок впровадження IT.
3. Впровадження IT-рішень дає вагомі переваги на підприємстві. Це може бути оптимізація роботи співробітників за рахунок звільненого часу (розширення обов’язків, нові проекти). IT-системи саме створюють умови для досягнення прямих результатів за рахунок правильних рішень керівництва компаній.

Бізнес Архітектура підприємства – це поєднання бізнес та IT архітектур, що формує нові стратегічні цілі та їх досягнення. Можна сказати, що це своєрідна «мапа вірного шляху» для досягнення поставлених цілей роботи підприємства.

Навіщо потрібна бізнес архітектура підприємства?
Для досягнення певних завдань з використанням впроваджених IT-рішень, необхідно розуміти стратегію автоматизованих бізнес-процесів та побудувати принципи управління бізнес-процесами на новому рівні. Отже архітектура підприємства допомагає створити коректний план використання IT у бізнес-процесах.
Завдання, які вирішує Бізнес Архітектури підприємства:
1. Налагодження взаємодії між IT-технологіями та бізнес-процесами;
2. Отримання максимальної цінності від IT-технологій;
3. Керування змінами;
4. Оптимізація впровадження нових технологій на підприємстві (моделювання бізнес-процесів);
5. Управління розвитком.
Архітектура підприємства визначає структуру бізнесу, технології, які підтримують бізнес-процеси, розвиток нових технологій, тощо.
Які переваги має Бізнес Архітектура підприємства?
1. Забезпечення ефективної взаємодії різних структур підприємства;
2. Забезпечення інтеграції інформаційних систем;
3. Зменшення дублювання реалізації прикладних систем для різних підрозділів.
Якісна архітектура підприємства розробляється для того, щоб вибудувати збалансований аналіз фактів про організацію, її діяльність. Таким чином, керівництву компанії легко бачити всі детальні функціонування підрозділів своєї організації. Це дозволяє коректно формувати нові цілі та стратегії їх досягнення. Отже забезпечує рівномірний та неуклінний розвиток організації.
Структура Бізнес Архітектури підприємства:

Складові Бізнес Архітектури підприємства:
1. Бізнес-архітектура, яка визначає необхідні бізнес-процеси на основі місії компанії та її стратегії;
2. Корпоративні місія та стратегія визначають основні шляхи розвитку компанії та складають довгострокові цілі та завдання;
Місія – це основна мета діяльності та розвитку компанії (навіщо компанія існує). Завдання місії: формування іміджу для зовнішньої аудиторії та підтримката розвиток корпоративного духу всередині компанії;
3. Системна архітектура визначає сукупність методологічних, технологічних та технічних рішень для забезпечення інформаційної підтримки діяльності. Вона включає в себе архітектури додатків, даних та технічну архітектуру. Користувачі Бізнес Архітектури підприємства:
• Фахівці в галузі створення інформаційних систем;
• Бізнес-аналітики організаційних структур та бізнес-процесів;
• Керівники.
Концепція Бізнес Архітектури підприємства:
1. Архітектура підприємства – це певний набір моделей, що описують функції та структуру компанії;
2. Окремі моделі Архітектури підприємства організовані таким чином, що гуртом вони показують детальну інформацію про підприємство – його цілі, задачі та дані.

В наступному матеріалі читайте про моделі Бізнес Архітектури підприємства